top of page
20161016_141852_edited.jpg

MER OM
SAPHIRA BJØRNÅ

Litt om meg

Jeg har Mastergrad i Psychosynthesis Psychotherapy (MA) fra University of East London, UK, og doktorgrad i psykoterapi, Doctorate in Psychotherapy by Professional Studies (DPsych), fra Middlesex University, London, UK.

Men høy kompetanse som psykoterapeut kommer ikke kun gjennom formell akademisk utdanning. Den kommer også gjennom levd liv, egenterapi gjennom mange år, og ikke minst visdom som vokser frem i møtet med egen og mine medmenneskers skjebner og livssmerte.

Jeg har vært forunt å få innsikt i andre menneskers liv og utfordringer, blant annet gjennom mange års arbeid innen psykisk helsearbeid og rusomsorg. Møtene med mange sårbare, vakre mennesker har bidratt til respekten og ydmykheten jeg har ovenfor hva det kan innebære å være menneske.

Lang erfaring paret med formell kompetanse utgjør altså en stor del av det terapeutiske håndverket. Ytterligere en dimensjon som gjør psykosyntese terapi meningsfull for mange, er at denne psykologiske retningen har et åndelig fundament uten å være religiøst eller sekterisk. Psykosyntese filosofien anser at vi essensielt er åndelige vesener. Derav er et sjelelige aspekt inkludert og gir et større perspektiv på den helheten som utgjør et menneske.

De senere årene har den åndelig forankringen i tilværelsen blitt enda mer uttalt og viktig for meg personlig i takt med å gi livet en dypere mening. Om du ønsker åndelig veiledning som en del av din vei og utvikling så åpner vi det rommet sammen.

Snart 20 år som lærer og foreleser ved psykoterapi utdannelser i Sverige og Norge har vært viktige og givende del av å utfolde eget potensiale. De har gitt mange års erfaring med gruppeterapi og gruppeprosesser. Det har vært en studie i hvordan behov og frykt oftest ubevisst spilles ut individuelt og kollektiv. Det har også vist individers og gruppers potensialer for å bevisstgjøres og heles. Det har gitt en unik fordypning og samtidig gitt økt forståelse for psykens kompleksitet.


Du er velkommen enten du er nybegynner i terapi eller har gått i terapi før. Du er velkommen om du studerer til å bli terapeut eller er terapeut selv.


Vit at du er velkommen med hele deg.

bottom of page