top of page

Om psykoterapi

Psykoterapi er et sekkebegrep for mange ulike former for terapi som har til hensikt å bevisstgjøre, forløse, hele og skape vekst for klienten. En av de eldste retningene heter Psykosyntese, skapt av Dr. Roberto Assagioli (1888-1974) og er en samtaleterapi som inkluderer hele mennesket. Det fysiske, mentale, følelsesmessige og åndelige, gjennom fortid og nåtid for fremtiden. Assagioli forsket blant annet på 'vilje' som fenomen, og ga oss kunnskap om hvordan vi bedre kan bruke vår vilje.


Vår oppgave er å veilede klienten til sin indre visdom og til sin sannhet igjennom det som noen ganger kan oppleves som et indre tåkelandskap. Til å manøvrere mot klart farvann benytter vi vårt finslipte terapeutiske håndverk og hjelper klienten til å navigere etter sin egen autentiske vilje. Det gjør vi respektfullt, med åpenhet og empati. Vi tilpasser alltid terapien etter klientens dypere behov.

mysticmist 0120.jpg
bottom of page