top of page

FOR HVEM?


Winter Fashion

PSYKOTERAPI - FOR HVEM

Psykosyntese terapi er i utgangspunktet for alle mennesker.

I min praksis er nedre aldersgrense 16 år, det er ingen øvre aldersgrense. Hvis du trenger noen å snakke med så ta kontakt for en gratis telefon konsultasjon. Da vil vi i løpet av samtalen finne ut av om jeg har rett kompetanse for deg – tlf: 92890162.


Det er stor variasjon på utfordringer og tema klienter har behov for hjelp med og som jeg kan jobbe med. Temaene inkluderer angst, nedstemthet, meningsløshet, lett depresjon, relasjonelle problemer, familiære utfordringer, vanskelighet i forhold til identitet, intimitet, seksualitet, overgrep, avhengighet og medavhengighet. Mange temaer er knyttet opp imot sorg. Sorg kan sees i sammenheng med opplevelser fra barndom og oppvekst, ofte relatert til mindre eller større traumer eller omsorgspersoners manglende evne til omsorg og bekreftelse. Sorg kan også være knyttet til at noen har gått bort, at man har mistet noen igjennom samlivsbrudd eller på annet vis. Sorg kan være knyttet til å være pårørende til noen som har det vanskelig (pga sykdom, livssituasjon), eller selv har / har hatt en vanskelig situasjon eller sykdom. Andre tema kan være utroskap, svik, ulike nederlag, det kan handle om lav selvfølelse, opplevelsen av å ikke mestre jobb, studier, relasjoner, sosiale koder, eller ha opplevd mobbing som barn eller voksen.

Temaene som er nevnt ovenfor er eksempler men ikke en uttømmende liste. Det finnes mange fler årsaker til at man ønsker noen å snakke med.

I mitt dr.grads arbeide var fokuset rettet mot å forstå viljens dynamikk i behandling av rusavhengighet. Funnene har gitt en kunnskap og innsikt i et viljes kompleks knyttet til å være i aktiv rus og å gå inn i behandling og være i tilfriskning. Denne kunnskapen gir meg en forståelse for avhengighets problematikk som er unik i feltet. Funnene er generaliserbare for mange typer avhengigheter.

Hvis du har en diagnostisert psykisk lidelse, så vil det være viktig for meg å høre om hva du opplever at du trenger hjelp til, hvilke utfordringer du har nå, og hvilken fase du er inne i relatert til sykdomsforløpet ditt. Dette vil avgjøre om jeg kan ta deg imot, og i så fall om du vil komme for terapi eller for støttesamtale. Om jeg ikke har rett kompetanse for deg så vil jeg kunne gi råd om andre muligheter.

P1011015%2520(3)_edited_edited.jpg

HVORDAN JEG SER DET

Det er en stort å bli vist tillit fra den som ber om hjelp. De fleste som kommer til terapi har selv forsøkt å løse sin utfordring i lang tid. Det krever ofte både mot og krefter å ta den første kontakten med en terapeut.


Jeg forstår dette og har stor respekt for sårbarheten som er implisitt i det å be om hjelp. Dette gjelder både kvinner og menn, unge og eldre. Jeg har respekt for og empati med å være i en utsatt posisjon og føle seg sårbar. Om du har det slik, vit da at jeg flere ganger vært i en sårbar situasjon selv igjennom livet og har erfart det.

Samtidig kan jeg med hånden på hjertet si at terapi har vært den viktigste investeringen jeg har gjort for meg selv i mitt liv, og som har hjulpet meg til å bli et friere, tryggere og helere menneske. Jeg ser livet som meningsfullt og som en læringskurve der hvert feiltrinn er en mulighet for vekst, og mulighet for å komme nærmere det mennesket vi er ment å være.


Når ting blir vanskelig – og vi føler oss fortvilet, hjelpeløse, sinte og noen ganger ikke klarer å kontrollere vår adferd, så er dette alarmklokker som forsøker å hjelpe oss til å se underliggende behov vi trenger å gjenkjenne og å handle på.


Det er en del av min jobb å hjelpe deg til å forstå og guide deg til en ærlig utforsking av dette for å bearbeide  uventede hendelser, kriser og smertefulle opplevelser. Noen ting i livet har vi kontroll over mens andre ting har vi ikke det. Jeg mener at å kunne se hva man kan forandre og så akseptere det man ikke kan forandre er avgjørende for videre vekst og frigjørende for hele mennesket.

Best Friends Chatting

HVORDAN JEG JOBBER

Jeg jobber først om fremst gjennom aktiv lytting, samtale og gjennom å stille kompetente spørsmål som leder deg til din sannhet, din autentiske vilje og indre visdom. I psykosyntese tradisjonen har vi mange verktøy vi kan benytte hvis klienten føler seg bekvem med det. Det kan være kroppsbevissthet, bevissthet på åndedrettet, å bli speilet på sitt kroppslige, muntlige eller følelsesmessige uttrykk. Det kan være å benytte farger og å tegne, bruk av ytre og indre symboler eller inviteres til visualisering og indre guidning, meditasjon/mindfulness, med mer som virkemidler for å forsterke klientens prosess og forståelse. Terapi inkluderer å skape en intellektuell forståelse, og er ofte følelsesmessig forløsende. Vi inkluderer kropp, sinn, følelser og ånd i vårt helhetlige perspektiv på menneskets vesen.

bottom of page